Patrimonio histórico

Torre de Borrás

Castro das Escadas

A Torre de Borrás foi ideada polo médico e ex-alcalde de Ferrol José Borrás Vizoso del Río. O seu uso orixinal a comezos do século XX era como sanatorio, despois foi vivenda particular e actualmente está sen uso.

Edificada sobre unha finca de máis de catro mil metros cadrados o edifico presenta unha fachada de 25 metros e unha torre culminada un torreón.