Patrimonio Natural

Río Va

Praia da Garita

Transcorre entre Cabanas, Fene e Mugados e ten unha grande importancia histórica xa que contribuíu ao desenvolvemento agrícola nas súas marxes.

Consta no seu percorrido de 7 lavadoiros, 21 muíños e 7 fontes públicas que dan boa conta do enorme potencial que tivo para fixar poboación no seu leito.

Tamén posúe unha extraordinaria riqueza animal e vexetal, sendo un espazo natural de alto valor.