Patrimonio arqueolóxico

Necrópole megalítica do Monte Marraxón

Marraxón - Couto do Rei

Necrópole neolítica constituída por dous conxuntos de mámoas que suman ata vinte túmulos de pequenas dimensións.

O túmulo de maiores dimensións é coñecido como o Couto de Rei.