Patrimonio histórico

Grupo escolar Concepción Arenal

Grupo escolar Concepción Arenal

Edificio construído no ano 1916 grazas á filantropía da emigración fenesa en América. Típica construción de arquitectura indiana que tiña como fin último exercer un labor de mellora da sociedade e dos veciños da contorna.