Patrimonio histórico

Alpendre no Barreiro

alpendrebarreiro
Forma parte dunha casa situada no lugar do barreiro, ten a cuberta a dúas augas e feita con tella do país e fibrocemento.